Lobbyen voor betere opvang

Met zo’n 20 bevlogen medewerkers van opvangorganisaties voor ongedocumenteerden uit een zevental steden zaten we donderdag 13 juli om de tafel om lobby-methoden uit te wisselen die we kunnen gebruiken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen nam zijn of haar eigen ervaringen mee, wat leidde tot een levendige uitwisseling.

Gelukkig ondersteunen tientallen gemeenten nog steeds opvangorganisaties voor mensen zonder verblijfsvergunning, tegenwoordig BBB (Bed-Bad-Brood) genaamd. In totaal worden hier ongeveer 1500 mensen opvangen. Helaas staat de opvang nu bijna overal onder druk. Het Rijk betaalt er niet meer voor, en de doorstroom stagneert vaak. Dat betekent dat er vanuit de gemeente geld bij moet. Gemeenten hebben enerzijds belang bij de opvang, omdat geen enkele gemeente wil dat mensen onder de brug slapen. Maar ze maken zich ook zorgen om de lange termijn: hoe kan de financiering geborgd worden? En hoe kan de uitstroom verbeterd worden?

Daarom organiseerde Stichting LOS samen met het ASKV uit Amsterdam en Burgerrechtenbeweging Kompass deze lobbytraining voor lokale opvang-organisaties. Vooruitlopend op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen wilden we organisaties stimuleren om het belang van de opvang (én de daarbij horende begeleiding) onder de aandacht van de politieke partijen te brengen en te houden.

Om het plaatje weer scherp te krijgen, hadden we Sabine Koppes gevraagd om te vertellen waarom opvang en begeleiding zo belangrijk zijn. Sabine heeft voor Amnesty International onderzocht hoe bewoners van de BBB-opvang in vier gemeenten denken over hun gezondheid en hun toekomst. Haar cijfers waren schokkend: de meerderheid van de bewoners van de opvang heeft fysieke en psychische klachten, en een groot deel heeft zelfmoord-fantasien. Bovendien is de toekomst voor velen een zwart gat. Dat vraagt om deskundige begeleiding, en die blijkt helaas te ontbreken wanneer alleen nachtopvang wordt geboden. Het is duidelijk dat er een maatschappelijk belang is bij professionele opvang.

Opvallend was dat de aanwezige organisaties allemaal al veel ondernomen hadden om hun werk lokaal onder de aandacht te brengen. Ze hadden contact met de lokale ambtenaar, wethouder, raadsleden en waar mogelijk zelfs met de burgemeester. Ze hadden lokale partijen uitgenodigd om te komen kijken, ze maakten gebruik van inspraak-momenten. Ze organiseerden publieksbijeenkomsten en demonstraties. Er was veel inzet en veel creativiteit. Het was waardevol om deze praktijken uit te wisselen, zo konden we veel van elkaar leren.

De ervaringen waren enerzijds heel verschillend, maar er waren ook gemeenschappelijke kenmerken. Steeds bleken er lokale spelers die heel veel macht hadden, en die de toekomst van de opvang bepaalden. Soms was dat een ambtenaar, soms een wethouder, soms de burgemeester. Vrijwel nooit wordt hardop gezegd dat de opvang gesloten moet worden, maar er vindt soms wel subtiele tegenwerking plaats: traag uitbetalen van toegezegde gelden aan de organisatie, onduidelijkheid over de vergunning voor het gebruik van het gebouw, aanscherpen van criteria voor op te vangen personen. We hoorden ook hoopvolle verhalen, bijvoorbeeld over de buurt die de dreigende sluiting van de opvang tegenhield, en een wethouder die bijdraaide dankzij het bovengenoemde rapport van Sabine Koppes.

Marieke van Doorninck van ASKV en René Rouwette van Kompass hielpen mee bij het zoeken naar nieuwe ingangen: heb je al geprobeerd om raadsvragen te stellen? Zou je het niet via de burgemeester aankaarten? Zoek naar indicatoren die voortgang van de bewoners meten, los van de eind-uitkomst (terug of status). En: neem het initiatief, doe zelf een voorstel voordat de andere partij de kaders neerlegt! Deze praktische tips waren voor alle aanwezigen erg nuttig.

Ook wij, stichting LOS kunnen met de uitkomsten verder: kunnen we niet gezamenlijk indicatoren opstellen voor tussentijdse voortgang bij de individuele bewoners? En hoe kunnen we meer kansen krijgen voor statusverlening, waaronder buitenschuld? Dit zal zeker terugkomen in de toekomst.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s